dorośli nauka

Korepetycje indywidualne

Korepetycje indywidualne to wyjątkowa, elitarna forma nauki języka. Zapewnia całkowitą elastyczność, swobodę i w 100% indywidualny program nauczania: TY wybierasz czas oraz ilość zajęć i decydujesz o tempie nauki.

Program szkoleń indywidualnych przeznaczony jest dla osób z jasno określonymi celami nauki i często ze sprecyzowanym okresie, w którym powinny one być osiągnięte.

Korepetycje dla uczniów

Twoje dziecko musi nadrobić zaległości w szkole, potrzebuje usystematyzowania i powtórzenia materiału przed ważnym testem czy egzaminem końcowym? Skorzystaj z naszej specjalnej oferty indywidualnych zajęć wyrównawczych.