niemiecki matura

Dla młodzieży

  • Kurs rozwija umiejętności językowe poprzez aktywny udział uczniów w angażujących ćwiczeniach oraz projektach o tematyce młodzieżowej
  • Podczas zajęć uczniowie budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się językiem

Kursy niemieckiego dla młodzieży gimnazjalnej lub licealnej mają zwykle charakter wieloletni i stanowią jeden z etapów realizacji programu osiągnięcia przez słuchaczy kompetencji językowej na poziomie co najmniej egzaminu ZD, a docelowo Zertifikat C1 lub wyższym. Na kursach tych szczególny nacisk kładzie się na swobodę komunikowania, gramatykę oraz płynność mówienia i poprawność językową.

Przygotowujemy też uczniów do egzaminu gimnazjalnego i matury, dając solidne podstawy i pewność siebie, niezbędne do zdania egzaminów.

Uczniom, którzy mają trudności w niemieckim w szkole polecamy klasyczną formę korepetycji językowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *